Gūst pieredzi Maltā

Gūst pieredzi Maltā

Gūst pieredzi Eiropas un Maltas pedagogu seminārā: eTwinning platforma un labbūtība skolās

No 2024.gada 23. līdz 25.maijam skolotāja Rasa Štromane un vēl divas skolotājas no Latvijas piedalījās eTwinning organizētajā seminārā par Labbūtību skolā (eTwinning & Well-Being in Schools). Pasākums trīs dienu garumā norisinājās Maltā, Čirkewwas pilsētiņā, kas atrodas Maltas tālākajā ziemeļu punktā. Semināra mērķauditorija bija pirmsskolas un pamatskolas skolotāji no Austrijas, Bulgārijas, Igaunijas, Īslandes, Kipras, Latvijas, Maltas, Polijas, Slovākijas, Somijas un Zviedrijas.

Holistiskās labbūtības svarīgums: iespējas un izaicinājumi

Pirmās dienas īpašais viesis Dr. Amanda Bezzina (Maltas Izglītības institūts) lasīja lekciju par tēmu “Holistiskās labbūtības svarīgums: iespējas un izaicinājumi”.  Lektore pievērsa uzmanību ANO ilgtspējīgas attīstības mērķiem. Noteikti 17 mērķi un 169 apakšmērķi, kas sasniedzami līdz 2030. gadam, lai veidotu pasauli ilgtspējīgāku un risinātu svarīgas sociālās, vides un ekonomikas attīstības problēmas. Lektore aicināja skolotājus pievērst uzmanību ne tikai bērnu mentālajai veselībai, bet arī pieaugušo, tai skaitā skolotāju. Nozīmīgas labbūtībai ir pozitīvas emocijas, cieņpilnas  attiecības, piederība kādai grupai u.c jomas.

Dienas noslēgumā notika iepazīšanās aktivitātes, kuras radīja iespēju cilvēkiem no dažādām vidēm un ar dažādu pieredzi sazināties un mijiedarboties. Tās arī veicina komandas garu un palīdz efektīvāk sasniegt kopīgus mērķus.

Darbnīcas

Semināra otrajā dienā notika daudzveidīgas darbnīcas: Praktiskajā darbnīcā “Mākslīgā intelekta rīku izmantošana eTwinning projektu un labbūtības uzlabošanai” iepazināmies ar dažādām platformām un to sniegtajām iespējām.

Darbnīcas “Harmonijas rašana mūsu mantojumā. Labbūtība eTwinning iniciatīvās,  izmantojot Europeana platformu” vadītāji  iepazīstināja dalībniekus ar europeana.eu materiāliem par kultūru un palīdzēja mums saprast, kā tos var izmantot tiešsaistes un klātienes izglītības aktivitātēs.

Apmācībā par eTwinninga rīkiem iepazināmies ar uzlabotās eTwinning platformas pamatfunkcijām. Praktiskās nodarbībās apguvām eTwinning projektu sadarbības platformu, kā arī dažādus tiešsaistes rīkus, ar kuru palīdzību veiksmīgi veidot sadarbību tiešsaistē. Balstoties uz kopīgām interesēm un vajadzībām, tika atrasti potenciālie sadarbības partneri. Kopā ar projekta sadarbības partneriem sākām plānot  projektu, kuru nākamajā dienā prezentējām klātesošajiem.

Kultūrvēsturiskais mantojums

Dienas noslēgumā devāmies apskatīt un iepazīties ar kultūrvēsturisko mantojumu. Gids sniedza plašāku un dziļāku izpratni par vietām, kuras apmeklējām, izpratām Maltas veidošanās vēsturi. Pārrunājām Maltas politisko un ekonomisko situāciju.

Labās prakses piemēri

Noslēguma dienā Maltas skolotāji, kuri ir arī eTwinning vēstneši, dalījās ar labās prakses piemēriem, kā arī ieteikumiem, ko ņemt vērā, plānojot un īstenojot dažādus projektus. Semināra noslēgumā saņēmām  sertifkātus par dalību seminārā.

Paldies eTwinning Latvija par doto iespēju iepazīties ar citu valstu pedagogiem, to kultūru.  Īpašs ieguvums ir  sadarbības partneri plānotajiem projektiem.

Iegūtās prasmes tiks pielietotas praksē, jo  kopā ar sadarbības partneriem no Maltas plānojam projektu “Blooming minds” Saldus pamatskolā. Šis projekts paredz veicināt izaugsmes domāšanas attīstību jau no agra vecuma. Ar dažādu digitālo rīku palīdzību un sadarbību starp skolām mēs plānojam veicināt draudzību mūsu skolēnos.

Informāciju sagatavoja skolotāja Rasa Štromane