Izzini, dari, ietekmē

Izzini, dari, ietekmē

Saldus pamatskola uzsāk īstenot Izglītības attīstības centra (IAC) projektu “Izzini, dari, ietekmē!”  (IzDarI), projekta Nr.2020.LV/NVOF/MAC/002/11, kuru finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Projekta norises laiks no 2020.gada 1.aprīļa līdz 31.oktobrim.

Projekta mērķis ir sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu ilgtspējīgu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību, īstenojot pilsoniskās līdzdalības un izglītības aktivitātes par demokrātiskām vērtībām, cilvēktiesībām un starpkultūru dialogu.

Līdzdalībai projektā ir apstiprinātas 12 izglītības iestāžu veidotas komandas:

Baltinavas vidusskola
Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija
Gulbenes 2. vidusskola
Ilūkstes Raiņa vidusskola
Jaunogres vidusskola
Liepājas Liedaga vidusskola
Liepājas Raiņa 6. vidusskola
Līvānu 1. vidusskola
Pededzes pamatskola
Preiļu 2. vidusskola
Saldus pamatskola
Ventspils 4. vidusskola

Skolu komandās darbosies pedagogi, skolu administrācijas pārstāvji, skolēni, jaunatnes darba organizatori, aktīvi seniori.

Projekta laikā plānotas šādas aktivitātes:

  • Ievadseminārs 2020. gada maijā vai jūnijā (1 diena, 2 komandas dalībnieki)
  • Vasaras skola 2020. gada 17.-19. augustā (3 dienas)
  • Reģionālais seminārs 2020. gada septembrī (1 diena)
  • Noslēguma seminārs (1 diena, 2 komandas dalībnieki)
  • Aktivitātes vietējās kopienās.

16. jūnijā Saldus pamatskolas skolotājas Evita Dureika un Linda Kuskova piedalījās IAC projekta ievadseminārā, kurā iepazinās ar projekta dalībniekiem, norisi, aktivitātēm. Ar nepacietību gaidām Vasaras skolu, kura notiks no 17. – 19. augustam Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā “Ratnieki”.

 

Vasaras skola

No 17.- 19. augustam Saldus pamatskolas komanda, piecu cilvēku sastāvā, piedalījās IAC, Kultūras ministrijas un Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta “Izzini, dari, ietekmē (IzDarI)” vasaras skolā Līgatnes novada “Ratniekos”. Piedalījāmies daudzveidīgās nodarbībās par pilsonisko līdzdalību, tikāmies ar sabiedriski aktīviem cilvēkiem, iepazinām pilsoniskās līdzdalības aktivitātes un veidus dažādos Latvijas novados.

15. oktobrī Saldus pamatskolas komanda 15 cilvēku sastāvā piedalījās IAC projekta “IzDarI” reģionālajā seminārā Liepājā.

Seminārā tikās 4 projektu komandas no Kurzemes- Liepājas, Ventspils un Saldus. Semināra mērķis bija apspriest izvirzītā priekšlikuma izstrādi un tālāko rīcību. Mūsu skolēni iepazīstināja pārējās komandas ar pilsoniskās līdzdalības aktivitātes “Informatīvās un izglītojošās pārraides Saldus pamatskolā” norises soļiem- pierādījumiem, priekšlikumiem, informēšanu un izvērtējumu.

Projekta noslēgums 23.oktobrī.

 

30. septembrī Saldus pamatskolā notika IAC projekta “IzDaRi” darbnīca.

Skolas pašpārvaldes dalībnieki iepazīstināja skolas administrāciju un ekspertus ar pilsoniskās līdzdalības aktivitāti “Informatīvās un izglītojošās pārraides”. Ekspertu lomās iejutās Mārtiņš Bergmanis, Edīte Grigaite, Ainars Donis, Vivita Ozola, Marta Paula Stepena. Skolēni bija sagatavojuši prezentāciju, kurā tika analizēti aptauju rezultāti par informācijas apriti skolā. Anketas tika sagatavotas un nosūtītas trīs grupām – 4.-9.klašu skolēniem, vecākiem un skolas darbiniekiem. Pēc tam skolēni pamatoja savu ideju par pārraižu aktualitāti, norisi, nepieciešamajiem resursiem. Tālāk vārds tika dots ekspertiem, kuri izteica savu viedokli, ieteica risinājumus, deva padomus. Paldies ekspertiem par vērtīgo diskusiju, skolēniem par ieinteresētību, līdzdalību un atbildību! Nākamā projekta aktivitāte notiks Liepājā, 15. oktobrī, reģionālajā seminārā, kurā stāstīsim kā veicies ar izvirzītā priekšlikuma izstrādi un tālāko rīcību.

23. oktobrī noslēdzās IAC projekta “Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)” aktīvais darbs 12 Latvijas vietējo kopienu komandām, tajā skaitā arī Saldus pamatskolai. Projekta pieredze apkopota izdevumā “Izdari!”, tajā piedāvāta projektā izstrādāta 6 soļu metodika sabiedrības līdzdalības veicināšanai un piemēri, kā sekmēt dažādu iedzīvotāju grupu pilsonisko līdziesaisti un sadarbību tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņu dzīvi.

Izdevums adresēts aktīviem kopienu iedzīvotajiem, NVO darbiniekiem, izglītības iestādēm.

Paldies IAC komandai un pārējiem projekta dalībniekiem par lielisko iespēju piedalīties izzinošās un izglītojošās projekta aktivitātēs.

Ar Saldus pamatskolas un vēl 11 dalībnieku projekta pieredzi varat iepazīties šeit:  http://iac.edu.lv/assets/Publications/Izdari.pdf

#NVOfonds2020 #iacedu