Mārtiņdienas gaidīšanas laikā apgūst latviešu tautas rotaļas

Mārtiņdienas gaidīšanas laikā apgūst latviešu tautas rotaļas

 

Ar programmas #Latvijas skolas soma atbalstu Mārtiņdienas priekšvakarā 1.b un 2.klašu skolēni Ilgas Reiznieces un   Ivetas Mielavas  vadībā iemācījās un izdejoja latviešu tautas rotaļas:

“Suņi zaķim pēdas dzina”, “Dzērves kāsī”, “Beķer, cepti kliņģerīši”, “Mēs ejam”, “Parād’ mazais balodīti”, “Savas acis izraudāju”, “Tradiridiritam”,  “Kas dārzā” un “Rīga dimd”.

Pēc nodarbības katra klase saņēma dāvanā pamācību komplektu turpmākai rotaļu apguvei, kur attēlotas soļu, teksta un melodijas pamācības ar pievienotiem kvadrātkodiem, kurus noskenējot var dzirdēt attiecīgo melodiju Ilgas Reiznieces audzēkņu izpildījumā.

 

Skolēnu atziņas:

  • Bija interesanti dziedāt un rotaļāties;
  • Vislabāk patika muzicēt ar dīvainajiem mūzikas instrumentiem – ķirbi, gurķi, kabaci;
  • Mēs iemācījāmies dziedāt dziesmas, ritmizēt, spēlēt instrumentus – augļus un dārzeņus, dejot pāros, tas bija jautri, īpaši, kad bija rotaļa par nabadziņu un bagāto;
  • Mēs uzzinājām, cik daudz rotaļas ir par gadalaikiem, ka ir arī Mārtiņdienas rotaļas, kurās var iet līdz pat Meteņiem. Sapratām, kāpēc Mārtiņos sāk vilkt maskas;
  • Mums patika dejot, iemācījos jaunas rotaļas, kuras var mācīt citiem;
  • Iemācījos jaunas rotaļas, ko varēsim spēlēt starpbrīžos;
  • Dažas rotaļas jau zināju, bet tāpat bija interesanti.