Nodarbība muzejā

Nodarbība muzejā

30.septembrī 4.b klases skolēni devās uz Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzeja nodarbību “Kā senāk mācīja”.

Nodarbībā skolēni iepazina ar izglītošanos saistītas lietas no muzeja krājuma kolekcijas- mācību grāmatas, rakstāmrīkus un citus ar skolu saistītus piederumus, kas lietoti skolās 19. gs. beigās un 20.gs. pirmajā pusē. Bērniem patika rakstīt ar zoss spalvu, strādāt ar tušu. Viņi uzzināja, ka senos laikos, ja neklausīja skolotāju, lika klasē tupēt uz ceļiem; bijis daudz glītrakstīšanu stundu. Nodarbībā patika, ka bija eksāmens –  ļoti glīti jāuzraksta  uz lapiņas savs vārds ar spalvas kātu un tušu. Dīvaini licies tas, ka kreiļiem senāk lika rakstīt ar labo roku. Turpinājām šo tēmu sociālajās zinībās un latviešu valodā- senā druka, vecās ābeces.

Informāciju sagatavoja skolotāja Sigita Rieksta.