Skatuves runas konkurss

Skatuves runas konkurss

Skolas skatuves runas konkurss jau pavisam drīz – 22.februārī.

Dalībnieki runā vienu dzejas un vienu prozas darbu. Konkursā vērtē domas atklāsmi (runas loģiku un runātāja uzdevumu), spilgtu priekšstatu gleznu esamību un atklāsmi klausītājam (teikto redzēt, dzirdēt, saprast), kontaktu ar klausītāju (kam runā), skaidru dikciju un artikulāciju, repertuāra atbilstību runātājam (vecums, individualitāte).

Labākie 5 dalībnieki piedalīsies novada konkursā 7. martā.