Starptautisks projekts skolotājiem

Starptautisks projekts skolotājiem

Projekts „Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgai realizēšanai un projekta Skola2030 ieviešanai” – atbalsts skolas pedagoģiskam personālam.

Darbības laiks: 01. 08. 2019. – 31. 12. 2020.

Projekta mērķis ir īstenot skolas attīstības plānu Eiropas kontekstā un veicināt diferencētu mācīšanu un skolēnu pašvadītu mācīšanos, kā arī apgūt tās zināšanas, prasmes un iemaņas, kas palīdzēs kvalitatīvi strādāt mūsdienīgos kabinetos un laboratorijās (IT, valodu, fizikas, ķīmijas, dabaszinību, mājturības un tehnoloģiju kabinetos) jaunā, modernā dabaszinātņu priekšmetu bloka ēkā un jaunā pamatizglītības standarta, kurš stāsies spēkā ar 2020./2021.mācību gadu, īstenošanai.