Virtuālā realitāte skolā

Virtuālā realitāte skolā

Profesionālās pilnveides kursos Eiropas savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības (KA1)  Atbalsts mācību mobilitātēm skolu pedegoģiskam personālam projekta „ Saldus pamatskolas pedagoģiskā personāla kompetenču pilnveidošana skolā licencēto programmu augstvērtīgi realizēšanai  un projekta Skola2030 ieviešanai” kursos „Virtual and Augmented Reality in Education” (Virtuālā un paplašinātā realitāte izglītībā) Alkanedā, Portugālē, MEIO Alcashine Empowerment Center  no 4. līdz 8.oktobrim papildināja zināšanas 20 stundu apjomā skolotājas Agita Ivanovska un Ieva Andersone. Kursos piedalījās kolēģi no Horvātijas, Slovēnijas, Igaunijas. Kursus vadīja – Isabel Marques.

Kursi sākās ar iepazīšanās aktivitātēm, MEIO mācību centra kursu vadītājas un dalībnieku prezentācijām, kas veicināja grupas sadarbību praktiskajās nodarbībās. Kursu laikā tika papildinātas un iegūtas zināšanas par virtuālās realitātes pielietošanu mācību procesā:

  • virtuālās realitātes nozīmīgums 21.gadsimta mācību procesā;
  • dažādas virtuālās un iekļaujošās realitātes platformas, aplikācijas un rīki;
  • virtuālās realitātes pamatprincipu izpēte un gūta pirmā pieredze, kā mērķtiecīgi sagatavot stundas plānu, iekļaujot virtuālās realitātes rīkus;
  • fotoattēlu sagatavošana 360 grādu leņķī, izmantojot virtuālās realitātes rīkus un papildinot attēlus ar interaktīviem uzdevumiem un 3D projekcijām;
  • ieskats kodēšanas izmantošanai informātikas stundās;
  • izveidots un prezentēts patstāvīgs darbs, lai novērtētu iegūtās zināšanas un prasmes.

Kursu laikā tika iepazīta Portugāles kultūra, tradīcijas, apmeklētas kultūrvēsturiskas vietas, paplašinot redzesloku Eiropas kontekstā. Tika daudzpusīgi iepazīta Portugāles vēsture, aplūkoti kultūrvēsturiskie objekti – katedrāles, pieminekļi un pilis. Iepazīta portugāļu kultūra. Apmeklēta Portugāles galvaspilsēta Lisabona.

Iegūto prasmju izmantošanas iespējas Saldus pamatskolā:

Virtuālā realitāte ir mūsdienīgs mācību procesa papildinājums, kas dod iespēju skolēniem ceļot laikā un telpā, izmantojot virtuālās realitātes brilles un programmas. Apstrādāt fotoattēlus 360 grādu leņķī no dažādām pasaules vietām, izmantojot Google maps vietni, kuru pēc tam izmantot virtuālai ekskursijai, vai uzņemt pašiem savus fotoattēlus no savas apkārtnes, izmantojot 360 grādu kameru. Apgūt matemātiku, dabaszinības un citus priekšmetus, izmantojot 3D attēlus un video virtuālās realitātes lietotājprogrammās. Iegūtās zināšanas ir iespējams pielietot jebkurā mācību priekšmetā un pielāgojamas ikkatram vecumposmam.

Kursos tika iegūta vērienīga pieredze.

  • Virtuālo realitāti iespējams pielāgot ne tikai pamatskolas vecuma bērniem, bet var sākt izmantot jau sākumskolas posmā.

  • Kursu informācija un pieredze bija ļoti noderīga, aizraujoša un izglītojoša.

  • Mācību procesam 21.gadsimtā ir jābūt mūsdienīgam un vērstam uz attīstību, tehnoloģijām un inovācijām, virtuālās realitātes rīki ir viens no veidiem, kā to sasniegt.

  • Lai spētu pilnvērtīgi ieviest virtuālās realitātes pamatus mācību procesā ir nepieciešami digitālie resursi – 3D brilles, merge cube, dažādas maksas lietotnes, planšetes vai mobilie telefoni, kā arī papildu kursi pedagogiem.