Zinātne – bērnu rotaļa

Zinātne – bērnu rotaļa

Laika posmā no 2018. gada 20. -24. augustam tika realizēts nodibinājuma “Cemex Iespēju fonds” un Saldus pamatskolas  projekts “Zinātne- bērnu rotaļa”. Projekta laikā katru dienu skolēni veica pētniecisko darbību, kuru rezultātus fiksēja darba kartēs. Skolēni praktiski izpildīja dažādus eksperimentus lietpratēju vadībā un izdarīja secinājumus. Mācību ekskursijas laikā skolēni iepazinās ar meteoroloģiskās stacijas darbu un veicamajiem pienākumiem. Ekskursijas ietvaros skolēni apmeklēja gan dzeramā ūdens attīrīšanas un padošanas iekārtas, gan laboratoriju, kur pārbauda dzeramā ūdens kvalitāti, gan arī notekūdeņu attīrīšanas iekārtas. Pētnieciskajā nodarbībā pie Baltijas jūras un Saldus ezera projekta dalībnieki, praktiski darbojoties, ar lielu aizrautību un interesi  pilnveidoja prasmes strādāt ar dažādiem mērierīcēm un mērinstrumentiem. Dažādu ūdenstilpju ūdens paraugi tika salīdzināti un izdarīti secinājumi. Skolēni secināja, ka, izmantojot no viedierīcēm saņemto informāciju, var iegūt priekšstatu par savu veselības stāvokli un salīdzināt ar medicīnas mērinstrumentiem iegūto.

Nodarbību organizēšanā un vadīšanā iesaistījās skolas darbinieki, vecāki, skolēni un skolotāji. Par padarīto darbu projekta laikā skolēni saņēma sertifikātus.

Projekta organizatoresSaldus pamatskolas skolotājas Aiva Greitāne, Ruta Tuča, Rasa Štromane.