Skolas padome

Vecāki

Oskars Šteins – skolas padomes priekšsēdētājs

Gunārs Vasiļevskis – skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ainars Donis

Inga Jurča

Zane Šteina

Ilze Zadovska

Natalija Kaļmuka

Sanita Arajuma

Agita Galiņa

Skolotāji

Dace Balandīna – skolas direktore, latviešu valodas, literatūras skolotāja

Dace Susekle – direktores vietniece, informātikas skolotāja

Judīte Ukavica – direktores vietniece, sākumskolas skolotāja

Gita Leja – direktores vietniece, sociālo zinību skolotāja

Ruta Tuča – dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja

Iveta Dūčmane – angļu valodas skolotāja

Skolēni

Annija Žunda – 9.a klases skolniece, pašpārvaldes prezidente