Skolas padome

Vecāki

Oskars Šteins – skolas padomes priekšsēdētājs

Gunārs Vasiļevskis – skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks

Ainars Donis

Zane Šteina

Ilze Zadovska

Agita Galiņa

Ilzīte Griķe

Mārīte Miezīte

Liena Žilinska

Ilze Mieze

Inga Kārkliņa

Skolotāji

Dace Balandīna – skolas direktore, latviešu valodas, literatūras skolotāja

Dace Susekle – direktores vietniece, informātikas skolotāja

Evita Dureika – direktores vietniece, angļu valodas skolotāja

Gita Leja – direktores vietniece, sociālo zinību skolotāja

Ruta Tuča – dabaszinību, bioloģijas, ķīmijas skolotāja

Līga Pērkona – sākumskolas skolotāja

Vecāku biedrība SaPa1904

Reģ.nr. 40008205510

Biedrība dibināta 2013. gadā ar mērķi – vecāku atbalsts Saldus pamatskolai.

Īstenotie projekti:

  • 2014. g. –  Skaņas un video aparatūras iegāde         13 741,00 EUR
  • 2018.g. – 500 skolas nozīmīšu iegāde                     139,15 EUR

  

 

 

Skolas padomes paveiktie darbi un īstenotās vecāku iniciatīvas.

Skolas padomes priekšsēdētāja Oskara Šteina sagatavotās atskaites par paveikto darbu:

2017./2018. m.g. Skolas padomes darbs

2018./2019. m.g. Skolas padomes darbs