Protu, varu, daru

Protu, varu, daru

Saldus pamatskolas vecāku biedrība “SaPa 1904” 2021.gada 1.septembrī uzsāk īstenot projektu “Protu, varu, daru!”, projekta “Priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaiste jaunatnes iniciatīvu projektos” ietvaros.

 

Projekta mērķis: iesaistīt Saldus pamatskolas  skolēnus, tai skaitā priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas skolēnus, aktivitātēs, kas palīdzēs pilnveidot prasmes apzināties savas emocijas un iemācīsies ar tām strādāt; paaugstinās skolēnu pašapziņu un veicinās dzīvesprasmju attīstību. Tādējādi tiks veicināta skolēnu aktīva līdzdalība ikdienas dzīvē caur neformālās izglītības metodēm, kas mazinās risku negatīvo ietekmi uz skolēnu motivāciju un personību kopumā.

 

Detalizētu informāciju par projektu skatīt šeit.