Būsim kopā

Būsim kopā

Saldus pamatskolas vecāku un skolas sadarbības projekts “Būsim kopā!” realizēts 10.12.2019. līdz 20.01.2020. ar Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes iestāžu atbalsta programmas “Vecāki un skola roku rokā” atbalstu.

Projekta mērķis bija individualizēt ģimenes un skolas sadarbību, mērķtiecīgi pilnveidojot izglītojamo vecāku izpratni par mācīšanās procesu un izglītojamo psiholoģiskajām īpatnībām un vajadzībām, tādējādi iesaistot vecākus atbalsta sistēmas veidošanā, pedagoģisku problēmu risināšanā, izglītojamo emocionālās pašizjūtas uzlabošanā un mācību sasniegumu paaugstināšanā.

Saldus pamatskolas kolektīvs projekta “Būsim kopā!” laikā meklējis un realizējis individuālus risinājumus, lai uzlabotu skolas psihosociālo vidi un aktīvāk iesaistītu vecākus skolas dzīvē un palīdzētu izprast savu bērnu vajadzības un intereses, tādējādi kopīgi uzņemoties gan pienākumus, gan atbildību par skolā notiekošajiem procesiem.

 

Detalizētāku projekta aktivitāšu aprakstu lasīt šeit: Publikacijai.

Projekta aktivitāšu izvērtējums no vecāku skatupunkta šeit: atsauksmes_vecaki.

Foto autore Diāna Baburina.