Gada skolotājs 2020

Gada skolotājs 2020

Ik gadu Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvalde organizē godināšanas pasākumu pedagogiem “GADA SKOLOTĀJS”, lai izceltu un novērtētu izcilus pedagogus.

Nominācijā “Par rezultatīvu darbu bērniem ar speciālām vajadzībām” balvu saņēma skolotāja Līga Paštore

Nominācijā “Par mērķtiecīgu bērnu attīstības procesa nodrošināšanu” balvu saņēma skolotāja Rasa Štromane.