Novada domes goda raksts

Novada domes goda raksts

Saldus pamatskolas skolotāja Laima Krasta 2022.gada 18.novembrī saņēma Saldus novada domes goda rakstu par ilgtspējīgas izaugsmes veicināšanu, inovāciju sekmēšanu, Eiropas identitātes un aktīva pilsoniskuma stiprināšanu Saldus novada skolēniem un pedagogiem.