Skolas padome

Skolas padomes sastāvs

Oskars Šteins – skolas padomes priekšsēdētājs

Gunārs Vasiļevskis – skolas padomes priekšsēdētāja vietnieks

Dalībnieki vecāki: Iveta Krastiņa, Zane Šteina, Arnita Kapeika, Līga Bērziņa, Dina Bimšteina, Inita Beļinka, Kristīne Lieldaudziete, Inga Vilka, Vita Kristāla, Sanija Jasute, Aivars Sproģis, Dace Vaļko, Revita Būda, Ilze Zadovska, Miezīte Mārīte, Ilva Druvaskalna, Elīna Gudrupa, Ilze Mieze, Kristīne Hermane.

Dalībnieki pedagogi: Dace Balandīna – skolas direktore, Evita Dureika,  Gita Leja, Aija Fedotova, Dace Neizaka.

Vecāku biedrība SaPa1904

Reģ.nr. 40008205510

Biedrība dibināta 2013. gadā ar mērķi – vecāku atbalsts Saldus pamatskolai.

Īstenotie projekti:

  • 2014. g. –  Skaņas un video aparatūras iegāde         13 741,00 EUR
  • 2018.g. – 500 skolas nozīmīšu iegāde                     139,15 EUR
  • 2020.g. – pārvietojamās tumbas un mikrofona iegāde mūzikas kabinetam
  • 2021. g. – “Protu, varu, daru” 

  

 

 

Skolas padomes paveiktie darbi un īstenotās vecāku iniciatīvas.

Skolas padomes priekšsēdētāja Oskara Šteina sagatavotās atskaites par paveikto darbu:

2017./2018. m.g. Skolas padomes darbs

2018./2019. m.g. Skolas padomes darbs

2021./2022. m.g. Skolas padomes darbs

Ar biedrības atbalstu  2021./2022. m.g.  skolā tika īstenots projekts “Protu, varu, daru”.