EAT WELL – MOVE MORE – DO BETTER!

EAT WELL – MOVE MORE – DO BETTER!

Darbības laiks – 01. 09. 2019. – 31. 08. 2021.

Projekta mērķis – Pilnveidot skolēnu, skolotāju un vecāku zināšanas un izpratni par veselīgiem ēšanas un fizisko aktivitāšu paradumiem attiecībā uz augstvērtīgu mācību rezultātu  sasniegšanu, praktizēt veselīgu dzīves veidu ikdienā ģimenē, skolā un ārpus tās.

Projekta koordinators: Saldus pamatskola

Dalībvalstis: Turcija, Polija, Portugāle, Francija, Grieķija.

Projektā darbojas 1. – 5. klašu skolēni.

Projekta galvenās aktivitātes:

1) Projekta laikā notiks mācības 1. – 5. klašu skolēniem, viņu vecākiem un skolotājiem par veselīga, sabalansēta uztura un kustību nozīmi un ietekmi uz skolēnu vispusīgu attīstību un mācību sasniegumiem;

2) Projekta vizīšu laikā un starplaikos tiks organizētas dažādas praktiskas nodarbības par ēšanas paradumiem, veselīgu ēdienu gatavošanu un fiziskām aktivitātēm;

3) Partnerskolu dalībnieki vizītē Latvijā tiks iepazīstināti ar Saldus, Saldus novada un Kurzemes vēsturi, kultūru, vēstures un kultūras objektiem, sasniegumiem;

4) Skolotājiem tiks organizēta konference un praktiskas nodarbības par uztura paradumu un fizisko aktivitāšu saistību ar kognitīviem procesiem un emocionālo labizjūtu;

5) Projekta laikā tiks izveidota digitāla veselīgu recepšu grāmata, digitāla ārpustelpu spēļu un aktivitāšu grāmata, labas prakses ceļvedis skolotājiem, ārpustelpu aktivitāšu ceļvedis skolotājiem, ceļvedis vecākiem par veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm un citi metodiski materiāli angļu un visu partnervalstu nacionālās valodās.

Projekta īstenošanas laikā 20 skolēniem un 8 skolotājiem būs iespēja nedēļu viesoties kādā no partnervalstīm, mācīties un strādāt kopā, piedalīties dažādās aktivitātēs, tuvāk iepazīt šo valstu vēsturi, kultūru un tradīcijas.