Schwenk Latvija (Cemex iespēju fonds)

Saldus pamatskola ieguvusi finansējumu Schwenk Latvija projektu konkursā. Skolēniem un projekta sadarbības partneriem būs iespēja darboties ar pārvietojamo zinātkāres laboratoriju jau pavisam drīz - 2020.gadā. No 2020.gada 1.marta Saldus pamatskolā tiks uzsāktas  Schwenk Latvija atbalstīta projekta “Pārvietojamās zinātkāres laboratorija”  aktivitātes. Tajās aicināti iesaistīties 1.-5.klašu skolēni. Projektā ir...

Sadarbībā ar nodibinājumu “Cemex Iespēju fonds” 2018./2019. mācību gadā skolā realizēts projekts “Augstāk par zemi – traversa kāpšanas sienas izveide Saldus pamatskolā”. Projekta ietvaros tika paredzēts papildināt skolas sporta inventāru ar traversa kāpšanas sienu mācību procesa un ārpus stundu sporta aktivitāšu dažādošanai....

Laika posmā no 2018. gada 20. -24. augustam tika realizēts nodibinājuma “Cemex Iespēju fonds” un Saldus pamatskolas  projekts “Zinātne- bērnu rotaļa”. Projekta laikā katru dienu skolēni veica pētniecisko darbību, kuru rezultātus fiksēja darba kartēs. Skolēni praktiski izpildīja dažādus eksperimentus lietpratēju vadībā un izdarīja secinājumus. Mācību...

Sadarbībā ar nodibinājumu “Cemex iespēju fonds” 2017./2018. mācību gadā realizēts projekts “Būsim lepni”, kas veltīts Latvijas simtgadei. Pirmās aktivitātes jau notikušas decembrī – noaustas un nopītas 63 draudzības rokassprādzes. 22.februārī trešās klases skolēnu grupas un arī skolas direktore Dace Balandīna devās ciemos pie mākslinieces Baibas...

Nodibinājuma “Cemex iespēju fonds” projektā “Acis darba izbijās, rokas darba nebijās” iegūts finansējums 1.-4. klašu tautisko deju kolektīvu tērpiem. 7.-9. klašu meitenēm iespēja pilnveidot šūšanas prasmes. Projekta rezultātā uzšūtas 20 blūzes un svārki. Projekta koordinatore – mājturības skolotāja Ilze Sīle....