Aktualitātes

Arī šogad sumināsim skolēnus ar augstiem mācību sasniegumiem, olimpiāžu un konkursu godalgotu vietu ieguvējus un aktīvākos pašpārvaldes dalībniekus īpaši viņiem veltītā pasākumā 25.maijā....

  Ar šādu nosaukumu apstiprināts Saldus pamatskolas vecāku biedrības "SaPa1904" iesniegtais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.   Papildus individuālajam atbalstam, ko saņem skolēni projekta “PuMPuRS” ietvaros, tiek atbalstīti arī jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības. Projekti...

Arī Saldus pamatskola reģistrējusi skolu bezmaksas tiešsaistes nodarbībām par drošu uzvedību pie ūdens. Skolēni mācījās par drošu peldēšanu Latvijas Peldēšanas federācijas un biedrības “Peldēt droši” organizētajā video nodarbībā “ Ja peldēt, tad droši”. Skolēni, sniedzot atgriezenisko saiti, atzīst, ka nodarbība bija interesanta un aizraujoša, un ļoti noderīga,...